Hi there, and nice to meet you!!

@@
Faculty
Professor Yoshikazu Todaka todaka
Assistant Professor Nozomu Adachi n-adachi
Doctor Students
Kazuaki Okada
okada
Hirokazu Satou
hsatou
Master Students: 2nd year
Takeru Satou
tsatou
Shion Tachibana
tachibana
Kouta Yamashita
yamashita
Xiao chang
xiao
Master Students: 1st year
Yuuki Yamada
yamada
Seiya Kinoshita
kinoshita
Kazuki Tonotsuka
tonotsuka
Naoya Hyoudou
hyoudou
Shouhei Yamamoto
yamamoto
Naoki Iwamaru
iwamaru
Kenta Nyuui
nyuui
Undergrads
Kaoru Sakurabayashi
sakurabayashi
Kiichi Moriyama
moriyama
Shun Itou
itou
Ryuuhei Kobayashi
kobayashi
Yuuki Kouketsu
kouketsu
Rikiya Sako
sako
Ryuunosuke Ozawa
ozawa
Shouta Takahashi
takahashi
Kouhei Miyara
miyara
Secretary
Kazuko Kosaka
kosaka
Back To Top-Page